Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri dhe kryetari i Komunës së Istogut kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me Ministrin e MAPL-së, z.Elbert Krasniqi

Kryetari i Komunës së Pejës, z.Gazmend Muhaxheri bashkë me Ministrin e MAPL-së, z.Elbert Krasniqi dhe Kryetarin e Komunës së Istogut, z.Ilir Ferati kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi, e cila siguron fonde dhe mbështetje në “Zhvillimin e infrastrukturës rrugore dhe bujqësore në Komunat Pejë dhe Istog”. Pasi ka përfunduar procesi i vlerësimit të aplikacioneve për thirrjen për aplikim për “Programin komunal për zhvillim të infrastruktures socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal”, i qujtur, si program IIK-CIF( Instrumenti i investimeve kapitale -2), prandaj bazuar në raportin e komisionit për vlerësim të aplikacioneve Komuna e Pejës dhe Komuna e Istogut janë përfituese nga programi për financim të projektit “Zhvillimi i infrastruktures rrugore dhe bujqësore në komunat Istog dhe Pejë”, në vlerë prej 238.467,00€.

Leave a Reply

Your email address will not be published.